Aanmelden & deelnameregels

Aanmelden bij de Voedselbank kan NIET via deze site en NIET door ons te bellen. Dit gaat via instanties hieronder – volgens onderstaande 3 stappen:

 • Stap 1 – Aanmelden kan alleen via een maatschappelijke instantie of een bewindvoerder.

  U kunt telefonisch contact opnemen met uw bewindvoerder of onderstaande instanties, die samen met u de aanvraag bespreken en invullen:

 • Stap 2 – Normbedrag berekenen

  Uw aanvraag wordt, samen met de medewerker van deze instanties, beoordeeld of u in aanmerking komt voor steun van de Voedselbank. Dit hangt af van uw inkomen. Om in aanmerking voor toelating dient deze, na aftrek van een aantal vaste lasten, onder het zogenaamde ‘normbedrag’ te liggen. Deze wordt jaarlijks vastgesteld door Voedselbanken NL. Via de knop hiernaas ziet u wat deze momenteel is.

  Middels een rekenhulp op de site van voedselbank Nederland, ziet u wat het normbedrag is en kunt u eventueel zelf al uitrekenen wat uw inkomen wordt, na aftrek van de vaste lasten.

 • Stap 3 – Akkoord en toekenning door Voedselbank Alkmaar

  Indien de instantie/bewindvoerder het aanvraagformulier positief heeft beoordeeld, zal ook Voedselbank Alkmaar deze nog toetsen. Het streven is dit te doen binnen 1 week.

  Indien akkoord, dan ontvangt u een bevestigingsmail van de Voedselbank, waarin staat dat u bent toegelaten, met daarin ook:

  • de startdatum (van voedselpakket)
  • de locatie waar u op donderdagmiddag uw voedselpakket op kunt komen halen
  • de procedure voedseluitgifte (welke regels er aan verbonden zijn)

Verhinderd of niet in staat om pakket op te halen?

Indien het een keer niet lukt om zelf uw voedselpakket op te halen dan

A) kan iemand anders deze op komen halen, mits deze persoon wel een kopie van het ID bewijs van de klant zelf meeneemt (of eventueel foto op telefoon oid).

of

B) meld je af vóór donderdag 10.00 uur!

REGEL: Indien het voedselpakket 3x niet opgehaald is zonder af te melden (of 3x te laat afgemeld), dan wordt u van onze klantenlijst verwijderd en kunt u vanaf dan niet meer komen. U dient zich dan opnieuw aan te melden via stap 1.

Privacywetgeving (AVG)

Voedselbank Alkmaar e.o. draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is en niet gedeeld met derden tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hier van U toestemming voor hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken; neem hiervoor contact met ons op.
Aanmelding en screening van potentiële klanten vindt uitsluitend via officiële erkende hulpverlenende organisaties plaats.

Uitleg over de voedselbank

Nederlands
English
Türkçe
العربية
ትግርኛ

Handige rekentools

Normbedrag
Rekenhulp