Algemeen

Hoe werken ze bij de Voedselbank?

Bij de Voedselbanken  werken wij  uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. We noemen hen liever onbetaalde professionals. Het aantal groeide in 2019 tot 12.000. De meeste vrijwilligers zijn betrokken bij het kernproces: het voedselveilig werven en verdelen van voedsel. Maar ook voor alle overige taken, zoals fondsenwerving, financiën, juridische zaken, ICT, secretariaat en communicatie hebben we toppers die voor ons aan de slag zijn.

Hoe zit het met de overheidssteun voor VB? (n.a.v. persbericht dd. 17/11/2020)

De overheid doneert geen geld, maar heeft een vangnet toegezegd.

De overheid erkent dat het een maatschappelijk probleem is als de voedselbanken onvoldoende voedsel hebben en het aantal klanten tegelijkertijd groeit ten gevolge van de economische crisis. Dan kunnen Voedselbanken landelijke hulp vanuit overheid verwachten in de vorm van voedsel beschikbaar stellen. Dit wordt gefinancierd uit het ESF-programma; 8 miljoen in de komende 7 jaren.

Kopen voedselbanken voedsel?

De Voedselbanken delen in principe alleen voedsel uit dat door particulieren of bedrijven geschonken zijn aan de voedselbank – om zo verspilling van goed voedsel te voorkomen.
Lokale Voedselbanken kunnen en zullen op z’n tijd wel voedsel bijkopen als er (bepaalde) tekorten zijn. Er wordt door Voedselbanken Nederland (de koepelorganisatie) geen voedsel gekocht.

Hoeveel geld wordt er uitgegeven aan salarissen?

Nul!! Voedselbanken Nederland en alle aangesloten lokale voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers en betalen geen salarissen. Ook niet aan bestuurders.

Wat is de Voedselbanken Nederland

Voedselbanken Nederland (gevestigd in Houten), is de landelijke koepelorganisatie waarbij circa 170 plaatselijke voedselbanken en tien distributiecentra aangesloten zijn. Voedselbanken Nederland heeft als doel de lokale Voedselbanken te ondersteunen bij hun kerntaken en probeert de drempels (bijvoorbeeld om Voedselbankhulp aan te vragen) zo laag mogelijk te maken.

Aantallen en Cijfers

Hoeveel personen worden er geholpen met voedselpakketten van de Voedselbank?

In 2019 zijn er 2 miljoen pakketten voor zo’n 151.000 mensen verstrekt (incl. mensen die maar korte tijd hulp nodig hebben).
Per week: 38.000 huishoudens wat 100,000 mensen betekent, waarvan 35.000 kinderen (= 37%).

Aantal vrijwilligers

In 2019 waren er 12.000 vrijwilligers aan de Voedselbanken verbonden.

Aantal distributiecentra

Dat zijn er 10, te weten: Amsterdam, Arnhem, Deventer, Drachten, Groningen, Haaglanden, Meppel, Landgraaf, Rotterdam, Tilburg

Aantal gemeenten actief

Er zijn 366 gemeenten actief (96% van alle gemeenten)

Hoeveel voedselbanken & uitgiftepunten zijn er

Er zijn 515 uitdeelpunten verspreid over 171 lokale Voedselbanken. Alkmaar heeft momenteel 3 uitgifte punten.