Het verstrekken van voedsel is bedoeld als tijdelijke noodhulp. Deelnemers ontvangen max. 3 jaar voedselpakketten. Bij de voedselbank geldt: geen pakket zonder hulpverleningstraject. In overleg met professionele hulpverleners uit het brede sociale domein wordt gekeken hoe een voedselbankdeelnemer weer zelfredzaam kan worden en op eigen benen kan staan. 25 Procent van de klanten is binnen 3 maanden weg. 52 Procent binnen een jaar.