Bij de Voedselbanken  werken wij  uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. We noemen hen liever onbetaalde professionals. Het aantal groeide in 2019 tot 12.000. De meeste vrijwilligers zijn betrokken bij het kernproces: het voedselveilig werven en verdelen van voedsel. Maar ook voor alle overige taken, zoals fondsenwerving, financiën, juridische zaken, ICT, secretariaat en communicatie hebben we toppers die voor ons aan de slag zijn.