De overheid doneert geen geld, maar heeft een vangnet toegezegd.

De overheid erkent dat het een maatschappelijk probleem is als de voedselbanken onvoldoende voedsel hebben en het aantal klanten tegelijkertijd groeit ten gevolge van de economische crisis. Dan kunnen Voedselbanken landelijke hulp vanuit overheid verwachten in de vorm van voedsel beschikbaar stellen. Dit wordt gefinancierd uit het ESF-programma; 8 miljoen in de komende 7 jaren.