In 2019 zijn er 2 miljoen pakketten voor zo’n 151.000 mensen verstrekt (incl. mensen die maar korte tijd hulp nodig hebben).
Per week: 38.000 huishoudens wat 100,000 mensen betekent, waarvan 35.000 kinderen (= 37%).