Bij de aanmelding bij de voedselbank zijn vrijwel altijd professionele hulpverleners betrokken. Het verstrekken van een voedselpakket is immers bedoeld als tijdelijke noodhulp. Doordat er gelijk al bij de aanvraag professionele hulpverleners betrokken zijn, wordt er breder gekeken naar de problemen die spelen rondom het betreffende gezin en kan er ook gewerkt worden aan structurele oplossingen. Kortom geen pakket zonder hulpverleningstraject. De ervaring leert dat de klanten van de voedselbanken gemiddeld minder dan een jaar lang voedselhulp krijgen. Dit dus dubbelop bij alinea: hoelang zijn mensen klant , zou dat bij vorige ??? alinea weglaten of het daar benoemen en hier weglaten.Daarna is er een zodanige verbetering bewerkstelligd dat men niet meer voldoet aan onze financiële criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket.