Aanmelden & deelnameregels

Allereerst: aanmelden bij de Voedselbank kan NIET via deze site en ook NIET door ons te bellen.
Dit gaat alleen via de hieronder genoemde instanties of via uw bewindvoerder – en volgens onderstaande 3 stappen:

Kom ik wel of niet in aanmerking voor hulp van de Voedselbank? Hier leggen we dat uit:
Het gaat erom of jouw (rest)bedrag voor eten en kleding onder het normbedrag van de Voedselbank ligt.
Een Normbedrag is bij de Voedselbank een soort van ‘maximum maandinkomen‘. (Dit normbedrag wordt jaarlijks landelijk vastgesteld door Voedselbanken NL). Dus:

 • Bereken eerst hoeveel geld er voor eten & kleding overblijft (= restbedrag)
 • Hoe? trek alle vaste (woon)kosten af van je totale maandinkomsten
 • Is dit restbedrag lager dan ons ‘normbedrag’? -> Dán helpen we je graag.

Via deze knop zie je wat het normbedragen zijn voor de verschillende gezinssituaties!


 • Stap 1 – Bereken het restbedrag eten en kleding.

  Tel al je inkomsten bij elkaar op.
  -/- minus alle vaste kosten (zoals huur/ water /electra etc.)

  = het
  restbedrag (voor boodschappen en kleding).

  1. Is dit bedrag hoger dan ons normbedrag, dan kunnen we je helaas niet verder helpen.
  2. Indien lager dan het ‘normbedrag’, dán helpen we je graag en ga je naar stap 2.


  Let wel: dit is nog geen garantie! Soms kan het normbedrag hoger uitvallen; meldt u zich dan aub wél gewoon aan d.m.v. het aanmeldformulier via een van de maatschappelijke welzijnsinstellingen of een bewindvoerder.

  Kijk in de tussentijd ook op: www.dekoepel.nl voor andere mogelijhden in Alkmaar eo. • Stap 2 – Aanmelden kan alleen via een maatschappelijke instantie of een bewindvoerder.
  Indien u denkt in aanmerking te komen, neemt u telefonisch contact op met uw bewindvoerder of een van onderstaande instanties. Samen met hen gaat u de berekening, uw situatie en aanvraag bespreken.
  U kunt bellen met:

 • Stap 3 – Aanvraagformulieren invullen en bespreken.
  Indien de maatschappelijke instantie/bewindvoerder op basis van de berekening denkt dat u in aanmerking komt, dan gaat u samen met hen de benodigde aanvraagformulieren invullen. Zonder deze formulieren kunt u geen aanmelding indienen.
  Indien alles compleet is dan kan het aanvraagformulier, samen met aantal bewijsstukken, naar de Voedselbank gestuurd worden ter beoordeling.

 • Stap 4 – Akkoord en toekenning door Voedselbank Alkmaar
  Ook de Voedselbank Alkmaar gaat deze aanvraag en stukken toetsen en beoordelen. Het streven is dit te doen binnen 1 week.
  Indien akkoord bevonden, dan bent u van harte welkom en ontvangt u een bevestigingsmail van de Voedselbank! Daarin staat dat u bent toegelaten, en ook:

  • de startdatum     (welke donderdagmiddag uw 1e voedselpakket mag ophalen)
  • de looptijd    (hoelang u recht heeft om deze te komen halen)
  • de ophaallocatie    (waar uw voedselpakket klaar kunt ophalen)
  • de procedure voedseluitgifte   (welke regels er aan verbonden zijn)

Geen pakket op halen? (bijv. verhinderd of niet in staat om dit te doen)

Indien het een keer niet lukt om zelf uw voedselpakket op te halen dan kun je 2 dingen doen:

A) Vraag of iemand jouw voedselpakket op komt halen!  Zorg wel dat wij hiervan vooraf (via mail of telefonisch) op de hoogte moeten worden gebracht.
Tevens dient deze persoon zijn eigen ID mee te nemen.

of

B) Meld je z.s.m. af. Doe dit wel vóór donderdag 10.00 uur!
Afmelden kan alleen via:
– e-mail: info@voedselbankalkmaar.nl
– telefoon: 072 – 540 1592 (spreek eventueel de boodschap in)

REGEL: Indien het voedselpakket 3x niet opgehaald is zonder (of te laat) af te melden, dan wordt u van onze klantenlijst verwijderd en kunt u vanaf dan niet meer komen. U dient zich dan opnieuw aan te melden via stap 1.

Privacywetgeving (AVG)

Voedselbank Alkmaar e.o. draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is en niet gedeeld met derden tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hier van U toestemming voor hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken; neem hiervoor contact met ons op.
Aanmelding en screening van potentiële klanten vindt uitsluitend via officiële erkende hulpverlenende organisaties plaats.